Login
Close
Inloggen

Kwartiermaker / Strategisch Regisseur Informatievoorziening - Zuid-Holland

Meer details
Match criteria
Regio
  • Zuid-Holland
Gewenst aantal uren
  • 32 - 36 uur
Functiegroep
  • IT
Dienstverband
  • Freelance
  • ,
  • Detachering
Nieuw

Functie omschrijving

Uit onderzoeken door externe partijen bleek dat de gemeente primair was ingericht als ICT beheersorganisatie. Daarom is de gemeente in het kader van de versterking van haar ICT bedrijf een regie- en changeorganisatie aan het opbouwen voor de vorming van een strategie, regie en changefunctie voor de ICT van de gemeente. Daarnaast is een Governancestuctuur ingericht voor de aansturing en beheersing van gemeentebrede ICT processen. Een kwartiermaker heeft afgelopen twee jaar het fundament gelegd voor het inrichten van de Regie- changeorganisatie (R&C). Door wijziging in de scope van de opdracht naar het ontwikkelen van de aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein door een strategisch regisseur, zoeken wij een kwartiermaker om de volgende fase vorm te geven.

De Regie- en Changeorganisatie voorziet in een uitbreiding van de huidige organisatie met een aantal hooggekwalificeerde medewerkers en aanpassing van enkele bestaande functies. In wisselende Focusteams geven zij invulling aan regie en kaderstelling ten behoeve van de wendbaarheid en adaptiviteit van de organisatie. Samen met de beheerorganisatie vormt de Regie- en changeorganisatie straks de “one stop shop” voor ICT binnen de gemeente. De Regie- en Changeorganisatie heeft inzicht in de klantbehoeften, interne en externe ontwikkelingen en realiseert op basis daarvan een actueel I-beleid en innovatieve projecten die leiden tot moderne werkende oplossingen. De kwartiermaker strategisch regisseur informatievoorziening zal zich richten op de verbinding van R&C met de ICT beheerorganisatie en andere raakvlakken binnen het informatievoorzieningsdomein.

Wij vragen
Wij zoeken een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatieontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent, mag een open deur heten.

Opdracht
De kwartiermaker heeft als opdracht om de weg te bereiden voor de Strategisch Regisseur Informatievoorziening door onderdelen te verbinden en de Regie- en changeorganisatie verder te professionaliseren.

De taken van de kwartiermaker

  • Leidinggeven aan de informatievoorzieningsorganisatie (taakveld R&C, I&A, AM en SD)
    • Coachend managen van het organisatieonderdeel waarbij ontwikkeling en beheer in evenwicht dienen te zijn;
    • On the job coaching van medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
    • Samen met de Organisatieontwikkelaar en de HR adviseur actief zorgen voor ontwikkeling van de informatievoorzieningsorganisatie (o.a. door invoering van nieuwe werkwijzen zoals devops, versterken service- en changemanagement en strategie legacy beheer) en opstellen van ontwikkelplannen voor alle medewerkers van dit organisatieonderdeel.
  • Kwartier maken voor een Strategisch regisseur Informatievoorziening
    • Realiseren van de veranderopgave, de verbinding tussen de verschillende onderdelen en vorm geven aan de functie strategisch regisseur informatievoorziening;
    • Voorbereiden op meer integrale aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein, inclusief DIV, basisregistraties, informatiebeheer, driehoek gegevensbescherming en vergelijkbare organisatieonderdelen;
    • Vormgeven aan de rol van plaatsvervangend CIO van de gemeentelijke organisatie.
  • Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein
    • Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
    • Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven;
    • Opneming van business intelligence in de structuur van R&C en integratie in de vastgestelde werkwijzen.
  • Samen met het taakveld I&A en changemanagement inrichten van afgestemde werkprocessen
    • Verantwoordelijk voor de hele keten van het leveren van ICT dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie en, in specifieke situaties, op contractbasis aan samenwerkende organisaties;
    • Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
    • Verbeteren van bestaande werkwijzen;
    • Actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom;
    • Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens;
  • Organiseren van business-ICT alignment
    • Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
    • Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
    • Business leren werken als goed (informatievoorzienings)opdrachtgever, daarbij ondersteund door de ontwikkeling van Opdracht Gericht Werken in de gemeentelijke organisatie;
    • Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
    • Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken en aansluitvoorwaarden.
  • Versterken van de governancestructuur
    • Implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board;
    • Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie.
  • Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie
    • Samen met de communicatiemedewerker plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business, informatievoorzieningsorganisatie en overige stakeholders (O.a. Strategisch ICT overleg, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveldmanager I&A, Directie Team, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties);
    • Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de digitale Obeya room;
    • Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups, verbindings- en inspiratiesessies.

Functie eisen

  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 3 jaar met het inrichten van de Regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie.
  • Uiterlijk beschikbaar per 15 februari 2021.

Wensen

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in de afgelopen 10 jaar in een gemeentelijke ICT organisatie op het gebied van beheer of change.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT in de afgelopen 5 jaar.
  • Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, en toepasbaarheid daarvan voor gemeenten.
  • Aantoonbaar inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk en Europees.
  • Vanuit een rol in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Competenties

  • Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet.
  • Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten.
  • Dat je daarbij flexibel bent mag een open deur heten.
  • Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest.

Duur

Start 11-2-2021 voor de duur van 12 maanden voor 32-36 uur per week. Met een optie op verlenging.

Ref.nr. 786

Locatie

Zuid-Holland

Publicatiedatum

12.01.2021

Contactpersoon

Medewerkers
Resourcedesk
078-7620762
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2021 Sempre Solucions   |  Privacy statement   |  Sitemap
Sempre Solucions gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.